غذای دریایی

Кальмары фаршированные в сырном кляре – دستور العمل.

Кальмары фаршированные в сырном кляре – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Жареная капуста с креветками – دستور العمل.

Жареная капуста с креветками – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Креветки немножко по-индийски – دستور العمل.

Креветки немножко по-индийски – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Мидии для мужа, с любовью – دستور العمل.

Мидии для мужа, с любовью – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Кальмары, фаршированные морскими афродизиаками в соево-апельсиновом соусе – دستور العمل.
 
Жареный Рис с Креветками и Луком ! ! ! – دستور العمل.

Жареный Рис с Креветками и Луком ! ! ! – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Паста с Креветками,Сыром и Лимонным Кремом ! ! ! – دستور العمل.

Паста с Креветками,Сыром и Лимонным Кремом ! ! ! – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Морской окунь,запеченный в фольге с гарниром!!!))) – دستور العمل.

Морской окунь,запеченный в фольге с гарниром!!!))) – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Острые “میگو” с “Кукурузой” از “Гриле” – دستور العمل.

Острые “میگو” сКукурузой” از “Гриле” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Рисовая лапша с креветками – دستور العمل.

Рисовая лапша с креветками – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Жаренные креветки с белым вином – دستور العمل.

Жаренные креветки с белым вином – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Куми куми смур (пряный кальмар). – دستور العمل.

Куми куми смур (пряный кальмар). – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
pulpo a la gallega (осьминог по-галисийски) – دستور العمل.

pulpo a la gallega (осьминог по-галисийски) – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-19

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More