غذاهای گوشتی

Грибы(Засолка) – دستور العمل.

Грибы(Засолка) – دستور العمل.

Author:

Posted: 2014-05-14

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
КАЗАН – КАБОБ натуральный с Маргиланским гарниром из капусты – دستور العمل.

КАЗАНКАБОБ натуральный с Маргиланским гарниром из капусты – دستور العمل.

Время приготовления: 3 خیر.

Сложность: Сложно

آنچه شما نیاز دارید (مواد غذایی) для приготовления КАЗАНКАБОБ натуральный с Маргиланским гарниром из капусты – دستور غذا.: عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

View Recipe

 
Суп из чечевицы с бараньими ребрышками – دستور العمل.

Суп из чечевицы с бараньими ребрышками – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

آنچه شما نیاز دارید (مواد غذایی) для приготовления Суп из чечевицы с бараньими ребрышками – دستور غذا.: عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
BEEF WELLINGTON от Гордона Рамзи – دستور العمل.

BEEF WELLINGTON от Гордона Рамзи – دستور العمل.

Время приготовления: 60 دقیقه

Сложность: Сложно

آنچه شما نیاز دارید (مواد غذایی) для приготовления BEEF WELLINGTON от Гордона Рамзи – دستور غذا.: عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

View Recipe

 
Пикантный гуляш с каштанами и тальятелле. Воскресный обед – دستور العمل.

Пикантный гуляш с каштанами и тальятелле. Воскресный обед – دستور العمل.

Время приготовления: 60 دقیقه

Сложность: Легко

آنچه شما نیاز دارید (مواد غذایی) для приготовления Пикантный гуляш с каштанами и тальятелле. Воскресный обед – دستور غذا.: عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

View Recipe

 
گوشت”Дорожное” – دستور العمل.

گوشت”Дорожное” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Кролик в сметанно-горчичном соусе. – دستور العمل.

Кролик в сметанно-горчичном соусе. – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Ужин в фольге. – دستور العمل.

Ужин в фольге. – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Фенкада – دستور العمل.

Фенкада – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
“Картофельные котлеты с яйцом” – دستور العمل.

Картофельные котлеты с яйцом” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
способ -2 подготовки для запекания свинины, курицы /не для оценки/ – دستور العمل.
 
кролик по – бельгийски – دستور العمل.

кролик побельгийски – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Говядина с шампиньонами – دستور العمل.

Говядина с шампиньонами – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-11-18

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More