سالاد، ماهی و غذاهای دریایی

Салат с кус-кусом и креветками. – دستور العمل.

Салат с кус-кусом и креветками. – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-22

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
سالاد “на двоих” – دستور العمل.

سالاد “на двоих” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-22

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
“Селёдочка”Радуга”,вариант селёдки под шубой – دستور العمل.

СелёдочкаРадуга”,вариант селёдки под шубой – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-22

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
سالاد “Кальмар ушёл … (нет, не в монастырь)… в овощи)))))))))))))) – دستور العمل.
 
Салат с семгой слабой соли – دستور العمل.

Салат с семгой слабой соли – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-21

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
макаронный салат с тунцом – دستور العمل.

макаронный салат с тунцом – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-21

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Салат из печени трески – دستور العمل.

Салат из печени трески – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-21

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
سالاد  “Лебединая песня” – دستور العمل.

سالاد “Лебединая песня” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-21

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Крабовый салат – دستور العمل.

Крабовый салат – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-21

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
سالاد “Манхэттэн” – دستور العمل.

سالاد “Манхэттэн” – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-20

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
“Райское наслаждение”-морской коктейль – دستور العمل.

Райское наслаждение”-морской коктейль – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-20

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Crab,strawberry and  lime calad. Салат с крабами,клубникой и лимоном – دستور العمل.

Crab,strawberry and lime calad. Салат с крабами,клубникой и лимоном – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-20

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More

 
Салат с селедкой и не только. – دستور العمل.

Салат с селедкой и не только. – دستور العمل.

Author:

Posted: 2013-02-20

عکس از غذا به پایان رسید: عکس غذا آماده:

Read More