Зөөлөн

коктейлийн “гуа гайхамшиг” – жор.

коктейлийн “гуа гайхамшиг” – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-27

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
нь амттангаар болгон кофе – жор.

нь амттангаар болгон кофе – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-27

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Drink намар цэцэрлэг – жор.

Drink намар цэцэрлэг – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-27

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Oatmeal Славянчууд. – жор.

Oatmeal Славянчууд. – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Гадил-зөгийн бал коктейлийн – жор.

Гадил-зөгийн бал коктейлийн – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
коктейлийн”Беллини” – жор.

коктейлийн”Беллини” – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Нахито – жор.

Нахито – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Напиток “Будь здоров!!!” – жор.

НапитокБудь здоров!!!” – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Варево ведьм к Хэллоуину – жор.

Варево ведьм к Хэллоуину – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-23

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
шоколадно-сливочный кофе – жор.

шоколадно-сливочный кофе – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-23

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Хурсн-ця (Чай) – жор.

Хурсн-ця (Чай) – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-23

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
коктейлийн “Вишенка Шоколадный” – жор.

коктейлийн “Вишенка Шоколадный” – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-21

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
коктейлийн “Фруктовый” – жор.

коктейлийн “Фруктовый” – жор.

Зохиогч:

Posted: 2014-06-21

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших