Хүйтэн зууш гэх мэт

Сэндвич элэг, улаалзганы вазелин – жор.

Сэндвич элэг, улаалзганы вазелин – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
улаан загас болон Mogilev нь бин – жор.

улаан загас болон Mogilev нь бин – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
түүхий өндөг – жор.

түүхий өндөг – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
нь pita нь Roll – жор.

нь pita нь Roll – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАН(1001СПОСОБ). – жор.

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАН(1001СПОСОБ). – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
салат 3 – жор.

салат 3 – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Sarde in saor – сардины в белом маринаде – жор.

Sarde in saorсардины в белом маринаде – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
хурдан бөмбөг – жор.

хурдан бөмбөг – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-11-25

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
вкусная полянка – жор.

вкусная полянка – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-09-07

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Сельдь с пивной подливкой – жор.

Сельдь с пивной подливкой – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-09-07

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
Роллы с раковыми шейками – жор.

Роллы с раковыми шейками – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-09-07

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
сорилт ” Кэтрин-ын Хүйтэн” – жор.

сорилт ” Кэтрин-ын Хүйтэн” – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-09-07

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших

 
“Гренки праздничные” (миний хувилбар) – жор.

Гренки праздничные” (миний хувилбар) – жор.

Зохиогч:

Posted: 2013-09-07

Бэлэн хоол фото: Фото Бэлэн хоол:

Цааш унших