อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

Яблочное варенье – ตำรับ.

Яблочное варенье – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-12-17

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Уколатая”Ветчина”или которую может приготовить каждый ! ! ! – ตำรับ.

УколатаяВетчинаили которую может приготовить каждый ! ! ! – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Ветчина,или как-там её “Proscuitti” – ตำรับ.

Ветчина,или как-там еёProscuitti” – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Волованы с пармской ветчиной и грушей – ตำรับ.

Волованы с пармской ветчиной и грушей – ตำรับ.

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

ดูสูตร

 
Фантастически мягкое мясо для ШАШЛЫКА за полчаса+блиц рецепт “малосольных” ОГУРЧИКОВ))) – ตำรับ.
 
Нежная колбаса из “Индейки” – ตำรับ.

Нежная колбаса изИндейки” – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Печеночный паштет с сыром, орехами и “пьяным” черносливом – ตำรับ.

Печеночный паштет с сыром, орехами ипьянымчерносливом – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
закусочный сердечный рулет – ตำรับ.

закусочный сердечный рулет – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Мясо в апельсиновом маринаде под майонезом – ตำรับ.

Мясо в апельсиновом маринаде под майонезом – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Мясной хлеб из ветчины – ตำรับ.

Мясной хлеб из ветчины – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Деревенская пальцемпханная колбаса – ตำรับ.

Деревенская пальцемпханная колбаса – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Запеченная говядина с соусом тоннато. – ตำรับ.

Запеченная говядина с соусом тоннато. – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม

 
Мусс из ветчины – ตำรับ.

Мусс из ветчины – ตำรับ.

ผู้เขียน:

โพสต์: 2013-11-22

รูปภาพของจานเสร็จ: ภาพอาหารพร้อม:

อ่านเพิ่มเติม