Đĩa thịt băm

Зразы мясные с сыром и сливочным соусом – công thức nấu ăn.

Зразы мясные с сыром и сливочным соусом – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
А-ля “Хан кебабы”… – công thức nấu ăn.

А-ляХан кебабы”… – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Фрикадельки пряные в томатном соусе – công thức nấu ăn.

Фрикадельки пряные в томатном соусе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Котлеты с кабачками – công thức nấu ăn.

Котлеты с кабачками – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
КОТЛЕТЫ-ПАКЕТЫ… с приветом от почтальона Печкина. – công thức nấu ăn.

КОТЛЕТЫ-ПАКЕТЫс приветом от почтальона Печкина. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Зразы по- болгарски – công thức nấu ăn.

Зразы по- болгарски – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Голубцы с курицей и беконом. – công thức nấu ăn.

Голубцы с курицей и беконом. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Котлеты домашние,без панировки или обед выходного дня. – công thức nấu ăn.

Котлеты домашние,без панировки или обед выходного дня. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Манты Запечёные – công thức nấu ăn.

Манты Запечёные – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Пастуший пай (Shepherd’s pie) – công thức nấu ăn.

Пастуший пай (Shepherd’s pie) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
МАНТЫ-розочки – công thức nấu ăn.

МАНТЫ-розочки – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Тефтели с сыром и гарниром из помидоров – công thức nấu ăn.

Тефтели с сыром и гарниром из помидоров – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Пикантное рагу с огурцами – công thức nấu ăn.

Пикантное рагу с огурцами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm