Бутерброды и сендвичи

Суп с кабачками как результат борьбы за.. пардон, против урожая кабачков – блюдо Nr. 1 из этой серии – công thức nấu ăn.
 
Закусочный тортик Новогодний – công thức nấu ăn.

Закусочный тортик Новогодний – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Бутер “в холодильнике мышь повесилась” – công thức nấu ăn.

Бутерв холодильнике мышь повесилась” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Миньонки с яичницей. – công thức nấu ăn.

Миньонки с яичницей. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
бутерброды с яйцом на поджаренном хлебе – công thức nấu ăn.

бутерброды с яйцом на поджаренном хлебе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
а ля Eg Mc Muffin – công thức nấu ăn.

а ля Eg Mc Muffin – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Быстрая пицца – công thức nấu ăn.

Быстрая пицца – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
глазунья в белом хлебушке – công thức nấu ăn.

глазунья в белом хлебушке – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Бутерброды с изюминкой – công thức nấu ăn.

Бутерброды с изюминкой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
bánh mì “Деревенские” – công thức nấu ăn.

bánh mì “Деревенские” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Гренки с плавленным сыром” (еще одни вариант гренок ) – công thức nấu ăn.

Гренки с плавленным сыром” (еще одни вариант гренок ) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
bánh mì. Вкусно и быстро. – công thức nấu ăn.

bánh mì. Вкусно и быстро. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Киш с моцареллой и анчоусами – công thức nấu ăn.

Киш с моцареллой и анчоусами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm