món thịt

Грибы(Засолка) – công thức nấu ăn.

Грибы(Засолка) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2014-05-14

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
trạng thái buồn chán – Kabob MARGILAN tự nhiên với một món ăn bên của bắp cải – công thức nấu ăn.

trạng thái buồn chán – Kabob MARGILAN tự nhiên với một món ăn bên của bắp cải – công thức nấu ăn.

thời gian nấu ăn: 3 không.

phức tạp: khó khăn

Những gì bạn cần (thành phần thực phẩm) cho việc chuẩn bị Kazan – Kabob MARGILAN tự nhiên với một món ăn bên của bắp cải – công thức.: Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

View Recipe

 
Суп из чечевицы с бараньими ребрышками – công thức nấu ăn.

Суп из чечевицы с бараньими ребрышками – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Những gì bạn cần (thành phần thực phẩm) для приготовления Суп из чечевицы с бараньими ребрышками – công thức.: Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Bò WELLINGTON từ Gordon Ramsay – công thức nấu ăn.

Bò WELLINGTON từ Gordon Ramsay – công thức nấu ăn.

thời gian nấu ăn: 60 phút

phức tạp: khó khăn

Những gì bạn cần (thành phần thực phẩm) để chuẩn bị BÒ WELLINGTON từ Gordona Ramzi – công thức.: Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

View Recipe

 
Pykantnыy hầm với hạt dẻ và Tagliatelle. bữa trưa Chủ Nhật – công thức nấu ăn.

Pykantnыy hầm với hạt dẻ và Tagliatelle. bữa trưa Chủ Nhật – công thức nấu ăn.

thời gian nấu ăn: 60 phút

phức tạp: dễ dàng

Những gì bạn cần (thành phần thực phẩm) để chuẩn bị món hầm cay với hạt dẻ và Tagliatelle. bữa trưa Chủ Nhật – công thức.: Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

View Recipe

 
thịt”Дорожное” – công thức nấu ăn.

thịt”Дорожное” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Кролик в сметанно-горчичном соусе. – công thức nấu ăn.

Кролик в сметанно-горчичном соусе. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Ужин в фольге. – công thức nấu ăn.

Ужин в фольге. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Картофельные котлеты с яйцом” – công thức nấu ăn.

Картофельные котлеты с яйцом” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Фенкада – công thức nấu ăn.

Фенкада – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
способ -2 подготовки для запекания свинины, курицы /не для оценки/ – công thức nấu ăn.

способ -2 подготовки для запекания свинины, курицы /не для оценки/ – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
кролик по – бельгийски – công thức nấu ăn.

кролик побельгийски – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Говядина с шампиньонами – công thức nấu ăn.

Говядина с шампиньонами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm