món thịt

Свиные рёбра запеченные с яблоками. – công thức nấu ăn.

Свиные рёбра запеченные с яблоками. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Филе кролика с томатами, сметаной и сыром “Песто”. – công thức nấu ăn.

Филе кролика с томатами, сметаной и сыромПесто”. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Говядина  в соусе “БОРОДИНСКАЯ” – công thức nấu ăn.

Говядина в соусеБОРОДИНСКАЯ” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Свиные Чопики на Гриле ! ! ! – công thức nấu ăn.

Свиные Чопики на Гриле ! ! ! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Мясо по-мадагаскарски, приготовленное в призовой фритюрнице Tefal~ActiFry. – công thức nấu ăn.
 
Карри из говядины с тыквой – công thức nấu ăn.

Карри из говядины с тыквой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
ростбиф в тесте – công thức nấu ăn.

ростбиф в тесте – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Запеченая свиная нога (tùy chọn) – công thức nấu ăn.

Запеченая свиная нога (tùy chọn) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Свиная Шейка фаршированная – công thức nấu ăn.

Свиная Шейка фаршированная – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Фаршированная утка – công thức nấu ăn.

Фаршированная утка – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Свиные отбивные с грибным соусом! – công thức nấu ăn.

Свиные отбивные с грибным соусом! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Свинина тушеная со сливой. – công thức nấu ăn.

Свинина тушеная со сливой. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Картофельные зразы с говядиной и грибами – công thức nấu ăn.

Картофельные зразы с говядиной и грибами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm