thịt

Ăn tối trong một vội vàng – công thức nấu ăn.

Ăn tối trong một vội vàng – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2014-07-15

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Thịt lợn với khói từ Garik (nhờ Andryuha) !!! – công thức nấu ăn.

Thịt lợn với khói từ Garik (nhờ Andryuha) !!! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
bánh gà “Hawaii” đổ đầy. – công thức nấu ăn.

bánh gà “Hawaii” đổ đầy. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
lớp cuộn 2 loại thịt với cà tím – công thức nấu ăn.

lớp cuộn 2 loại thịt với cà tím – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Thịt ở Indonesia ! ! ! – công thức nấu ăn.

Thịt ở Indonesia ! ! ! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Xúc xích với bia – công thức nấu ăn.

Xúc xích với bia – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Shashlychok dưới….))) – công thức nấu ăn.

Shashlychok dưới….))) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Bukovina nhồi – công thức nấu ăn.

Bukovina nhồi – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
cuộn thịt gà nướng(sự thay đổi) – công thức nấu ăn.

cuộn thịt gà nướng(sự thay đổi) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Tampuri – công thức nấu ăn.

Tampuri – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xiên Viễn(một luận trên xốt) – công thức nấu ăn.

xiên Viễn(một luận trên xốt) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Pizza vội vã(c đóng gói thịt) – công thức nấu ăn.

Pizza vội vã(c đóng gói thịt) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Gà dưới rau – công thức nấu ăn.

Gà dưới rau – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm