thịt

Ăn tối trong một vội vàng – công thức nấu ăn.

Ăn tối trong một vội vàng – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2014-07-15

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Thịt lợn với khói từ Garik (nhờ Andryuha) !!! – công thức nấu ăn.

Thịt lợn với khói từ Garik (nhờ Andryuha) !!! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
bánh gà “Hawaii” đổ đầy. – công thức nấu ăn.

bánh gà “Hawaii” đổ đầy. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
lớp cuộn 2 loại thịt với cà tím – công thức nấu ăn.

lớp cuộn 2 loại thịt với cà tím – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Thịt ở Indonesia ! ! ! – công thức nấu ăn.

Thịt ở Indonesia ! ! ! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Сосиски к Пиву – công thức nấu ăn.

Сосиски к Пиву – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Шашлычёк под….))) – công thức nấu ăn.

Шашлычёк под….))) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Буковинские голубцы – công thức nấu ăn.

Буковинские голубцы – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Запечённые куринные рулеты(вариация) – công thức nấu ăn.

Запечённые куринные рулеты(вариация) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Тампури – công thức nấu ăn.

Тампури – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Шашлык Дальневосточный(трактат о маринаде) – công thức nấu ăn.

Шашлык Дальневосточный(трактат о маринаде) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Пицца на скорую руку(с тушенкой) – công thức nấu ăn.

Пицца на скорую руку(с тушенкой) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Курица под овощами – công thức nấu ăn.

Курица под овощами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm