thịt

запеканка”Пастицио”с курицей – công thức nấu ăn.

запеканкаПастициос курицей – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Фаршированный” лаваш – công thức nấu ăn.

Фаршированныйлаваш – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Мистралевский  рис  в ленивых голубцах  по-Ижевски. – công thức nấu ăn.

Мистралевский рис в ленивых голубцах по-Ижевски. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
картофельная запеканка с печенью – công thức nấu ăn.

картофельная запеканка с печенью – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Фаршированная цветная капуста. – công thức nấu ăn.

Фаршированная цветная капуста. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Рулька свинная запечёная – công thức nấu ăn.

Рулька свинная запечёная – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Рулетики из говядины с черносливом  от Софии Ротару (звёздный ФМ) – công thức nấu ăn.

Рулетики из говядины с черносливом от Софии Ротару (звёздный ФМ) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Мясные кнели с баклажаном – công thức nấu ăn.

Мясные кнели с баклажаном – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
курица в сметанном соусе – công thức nấu ăn.

курица в сметанном соусе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Куриная запеканка – công thức nấu ăn.

Куриная запеканка – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Куриные рулетики с овощами – công thức nấu ăn.

Куриные рулетики с овощами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Котлеты с грибами и зеленью. – công thức nấu ăn.

Котлеты с грибами и зеленью. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Буше а ля рэн – курица по-королевски – công thức nấu ăn.

Буше а ля рэнкурица по-королевски – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm