thịt

Творожные лепёшки с фаршем – công thức nấu ăn.

Творожные лепёшки с фаршем – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
ФАРШИРОВАНЫЕ СУШКИ. – công thức nấu ăn.

ФАРШИРОВАНЫЕ СУШКИ. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
куриный рулет с грибами и сыром – công thức nấu ăn.

куриный рулет с грибами и сыром – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Горячие бутерброды ДЛЯ ЛЮБИМОГО – công thức nấu ăn.

Горячие бутерброды ДЛЯ ЛЮБИМОГО – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-17

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Язычки, тушёные в сливочном пикантном соусе с овощами – công thức nấu ăn.

Язычки, тушёные в сливочном пикантном соусе с овощами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-17

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
каннеллони в томатном соусе – công thức nấu ăn.

каннеллони в томатном соусе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-17

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Куриное филе по-мексикански – công thức nấu ăn.

Куриное филе по-мексикански – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-17

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
сало пальчики оближешь – công thức nấu ăn.

сало пальчики оближешь – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-17

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Котлеты из индюшки с грибной начинкой в лезоне. – công thức nấu ăn.

Котлеты из индюшки с грибной начинкой в лезоне. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-16

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Куриные крылышки а-ля Чахохбили – công thức nấu ăn.

Куриные крылышки а-ля Чахохбили – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-16

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Лжеслойки” – công thức nấu ăn.

Лжеслойки” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-16

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Салат с куриной печенью ” Забальзамированный” – công thức nấu ăn.

Салат с куриной печеньюЗабальзамированный” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-16

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
отбивная из свинины с белым соусом и сыром – công thức nấu ăn.

отбивная из свинины с белым соусом и сыром – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-05-16

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm