thịt

Ароматные котлеты на “подушке” из сыра в слоеном тесте (ДУЭЛЬ) – công thức nấu ăn.

Ароматные котлеты наподушкеиз сыра в слоеном тесте (ДУЭЛЬ) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-09-01

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Соус томатный итальянской кухни – công thức nấu ăn.

Соус томатный итальянской кухни – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-09-01

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Отварной язык”Герасим” – công thức nấu ăn.

Отварной языкГерасим” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-09-01

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Фаршированный    картофель  –   ” Тележка” – công thức nấu ăn.

Фаршированный картофель – ” Тележка” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-09-01

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Горячий салат из курицы гриль с кукурузой – công thức nấu ăn.

Горячий салат из курицы гриль с кукурузой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-08-31

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Наггетсы из индюшки – công thức nấu ăn.

Наггетсы из индюшки – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-08-31

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Соус томатный для макарон – công thức nấu ăn.

Соус томатный для макарон – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-08-31

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Брюссельская с беконом , орехами …(тёплый салат) – công thức nấu ăn.

Брюссельская с беконом , орехами …(тёплый салат) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-08-31

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Рулька свиная(запеченная) – công thức nấu ăn.

Рулька свиная(запеченная) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-08-31

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm