Ovoschnye và xà lách xanh

Старая знакомая в новом сопровождении (Быстрый маринованный капустный салат с шампиньонами) – công thức nấu ăn.
 
Салат свекольный с кинзой – công thức nấu ăn.

Салат свекольный с кинзой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-14

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Салат с краснокачанной капустой – công thức nấu ăn.

Салат с краснокачанной капустой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-14

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Кавказский салат – công thức nấu ăn.

Кавказский салат – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-14

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Салат с сельдью, маринованным луком и сухариками. Новый, яркий, незабываемый вкус. – công thức nấu ăn.
 
Салат с чипсами – công thức nấu ăn.

Салат с чипсами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Просто”xà lách”. – công thức nấu ăn.

Просто”xà lách”. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách “Заводь” – công thức nấu ăn.

xà lách “Заводь” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách “Козий огород” – công thức nấu ăn.

xà lách “Козий огород” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách ” К водочке” – công thức nấu ăn.

xà lách ” К водочке” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Постный салат со щавелем – công thức nấu ăn.

Постный салат со щавелем – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách “Зелёная полянка” – công thức nấu ăn.

xà lách “Зелёная полянка” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Легкий салат со свеклой, редькой и фетой. – công thức nấu ăn.

Легкий салат со свеклой, редькой и фетой. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-04-13

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm