Gan và khác. rác rến

Картошка жаренная с печенью и сердцем.”Джиз-быз Русская версия  ” – công thức nấu ăn.

Картошка жаренная с печенью и сердцем.Джиз-быз Русская версия ” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Свиные “ЛАПКИ”  как мы любим – công thức nấu ăn.

СвиныеЛАПКИкак мы любим – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Чигири – công thức nấu ăn.

Чигири – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Почки в сливочном соусе с гречкой(ужин на 150 руб) – công thức nấu ăn.

Почки в сливочном соусе с гречкой(ужин на 150 руб) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Вымя в соусе с грибами” – công thức nấu ăn.

Вымя в соусе с грибами” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Говяжья печень под яблочно-луковым соусом. – công thức nấu ăn.

Говяжья печень под яблочно-луковым соусом. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Куриная печень с овощами.Вариант один из многих. – công thức nấu ăn.

Куриная печень с овощами.Вариант один из многих. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Утиная печень в картофельных хлопьях и в маринаде. – công thức nấu ăn.

Утиная печень в картофельных хлопьях и в маринаде. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Маффины…из куриной печени))) – công thức nấu ăn.

Маффиныиз куриной печени))) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Язык с Кокосовым молоком,красным Карри и Макадамия орехами ! ! ! – công thức nấu ăn.

Язык с Кокосовым молоком,красным Карри и Макадамия орехами ! ! ! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Куриные сердечки в баклажанах – công thức nấu ăn.

Куриные сердечки в баклажанах – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Долма”  с  пардой (đấu) – công thức nấu ăn.

Долмас пардой (đấu) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Говяжьи почки, тушенные в нежном горчичном соусе – công thức nấu ăn.

Говяжьи почки, тушенные в нежном горчичном соусе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-18

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm