món ăn chính khác

***Котлеты в слоёной плетенке*** – công thức nấu ăn.

***Котлеты в слоёной плетенке*** – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Свинина с имбирем – công thức nấu ăn.

Свинина с имбирем – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Сытные котлетки – công thức nấu ăn.

Сытные котлетки – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
капустка тушеная с грибами и свининкой – công thức nấu ăn.

капустка тушеная с грибами и свининкой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Картофельные котлетки в сырной корочке – công thức nấu ăn.

Картофельные котлетки в сырной корочке – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Утка с репой – công thức nấu ăn.

Утка с репой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Запеканка из макарон с баклажанами – công thức nấu ăn.

Запеканка из макарон с баклажанами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Ассорти “Грибок” – công thức nấu ăn.

АссортиГрибок” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Летняя яичница – công thức nấu ăn.

Летняя яичница – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Куриные конвертики с кремом из анчоусов – công thức nấu ăn.

Куриные конвертики с кремом из анчоусов – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Филе окуня под сырным соусом – công thức nấu ăn.

Филе окуня под сырным соусом – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Телятина в яблочном соусе – công thức nấu ăn.

Телятина в яблочном соусе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
курочка в сливочно-горчичном соусе – công thức nấu ăn.

курочка в сливочно-горчичном соусе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-19

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm