Xà lách, cá và hải sản

Салат с кус-кусом и креветками. – công thức nấu ăn.

Салат с кус-кусом и креветками. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-22

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách “на двоих” – công thức nấu ăn.

xà lách “на двоих” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-22

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Селёдочка”Радуга”,вариант селёдки под шубой – công thức nấu ăn.

СелёдочкаРадуга”,вариант селёдки под шубой – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-22

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách “Кальмар ушёл … (нет, не в монастырь)… в овощи)))))))))))))) – công thức nấu ăn.

xà lách “Кальмар ушёл … (нет, не в монастырь)… в овощи)))))))))))))) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-22

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Салат с семгой слабой соли – công thức nấu ăn.

Салат с семгой слабой соли – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
макаронный салат с тунцом – công thức nấu ăn.

макаронный салат с тунцом – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Салат из печени трески – công thức nấu ăn.

Салат из печени трески – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách  “Лебединая песня” – công thức nấu ăn.

xà lách “Лебединая песня” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Крабовый салат – công thức nấu ăn.

Крабовый салат – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-21

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
xà lách “Манхэттэн” – công thức nấu ăn.

xà lách “Манхэттэн” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
“Райское наслаждение”-морской коктейль – công thức nấu ăn.

Райское наслаждение”-морской коктейль – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Crab,strawberry and  lime calad. Салат с крабами,клубникой и лимоном – công thức nấu ăn.

Crab,strawberry and lime calad. Салат с крабами,клубникой и лимоном – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Салат с селедкой и не только. – công thức nấu ăn.

Салат с селедкой и не только. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-02-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm