Món khai vị của cá và hải sản

Кальмары  в кляре – công thức nấu ăn.

Кальмары в кляре – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Мидии запеченые – công thức nấu ăn.

Мидии запеченые – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Форель  в воротнике из бекона, фаршированная. – công thức nấu ăn.

Форель в воротнике из бекона, фаршированная. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Блины с семгой «Ах, Одесса!» – công thức nấu ăn.

Блины с семгой «Ах, Одесса!» – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Рыбные котлеты  ” ПРИМА” – công thức nấu ăn.

Рыбные котлетыПРИМА” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Горячая закуска с креветками – công thức nấu ăn.

Горячая закуска с креветками – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Креветки в кокосе – công thức nấu ăn.

Креветки в кокосе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Мидии, запеченные со сладким перцем в ракушках. – công thức nấu ăn.

Мидии, запеченные со сладким перцем в ракушках. – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Рыба запечёная в листьях кукурузных початков !!! – công thức nấu ăn.

Рыба запечёная в листьях кукурузных початков !!! – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
КАЛЬМАРЫ ФАРШИРОВАННЫЕ РЫБОЙ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ – công thức nấu ăn.

КАЛЬМАРЫ ФАРШИРОВАННЫЕ РЫБОЙ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Котлетки с сюрпризом – công thức nấu ăn.

Котлетки с сюрпризом – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Рыбные рулетики с грибами – công thức nấu ăn.

Рыбные рулетики с грибами – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Рыба в блинчиках – công thức nấu ăn.

Рыба в блинчиках – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2013-11-20

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm