công thức nấu ăn gần đây

Чечевичная похлёбка “Крестьянский ужин” – công thức nấu ăn.

Чечевичная похлёбкаКрестьянский ужин” – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-05-09

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Семга на второе – công thức nấu ăn.

Семга на второе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-05-09

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
курочка в апельсиновом соусе – công thức nấu ăn.

курочка в апельсиновом соусе – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-05-09

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Шоколадный пирог « Аромат страсти» для взрослых шокоголиков . Тест-драйв . – công thức nấu ăn.
 
Буглама (Баранина, тушеная со специями) – công thức nấu ăn.

Буглама (Баранина, тушеная со специями) – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-05-09

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm

 
Запеченая курица с баклажанами, моцареллой и базиликом – công thức nấu ăn.

Запеченая курица с баклажанами, моцареллой и базиликом – công thức nấu ăn.

tác giả:

văn: 2012-05-09

Ảnh của món ăn đã hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng bữa ăn ảnh:

Đọc thêm